Relim Groep

Wat houdt Relim Groep in?

Relim Groep is een uniek sociaal mens-ontwikkelbedrijf in Zuid-Limburg. Vanuit de visie en missie dat de Relim Groep gelooft in een inclusieve maatschappij, waarbij alle mensen volwaardig participeren, bieden wij diensten aan rondom begeleidt werken en leren met als doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ontwikkelen naar een persoonlijk zo hoog mogelijk niveau van zelfredzaamheid

Jaarlijkse begeleiding

Jaarlijks begeleiden wij circa 500 cliënten middels groeps-, individuele begeleiding of traject op maar liefst 9 locaties in Zuid-Limburg. De hoofdlocatie is gevestigd on de voormalige Ondergrondse Vakschool voor de Mijnen van de Staatsmijn Wilhelmina in Landgraaf. De Relim Groep is in 1988 opgericht door de rechtsvoorganger d’r Sjtiel en bestaat tegenwoordig uit drie stichtingen: SchoonGMS, Relim en d’r Sjalter. Wij zijn met name in Parkstad sterk vertegenwoordigd, maar ook in de regio Maastricht en in de Westelijke Mijnstreek zijn wij actief. Op onze locaties zijn maar liefst 25 verschillende (leer-)werkplaatsen gevestigd waar wij arbeidsmatige werkzaamheden uitvoeren en zo een grote diversiteit aan bedrijfsactiviteiten uitvoeren in opdracht van het regionale bedrijfsleven, particulieren en de overheid.​

De kracht van Relim Groep

Onze kracht zit in de mate van aandacht die wij inzetten in de begeleiding van onze mensen. Dat laten wij terugkomen in de kleinschaligheid van onze werkplaatsen, waarmee we in staat zijn om uw opdrachten op kleine schaal uit te voeren. Maar ook de hoge mate van persoonlijke begeleiding is kenmerkend voor de Relim Groep, want er zijn maar liefst 75 personeelsleden aan de slag om dagelijks alles in goede banen te leiden. Door de flexibele instelling van onze organisatie is het tevens mogelijk om op te schalen als er behoefte is aan grotere volumes van opdrachten. De vraag en behoefte van het bedrijfsleven en overheden en de competenties van onze medewerkers bepalen onze werkzaamheden. Dus neem contact met ons op en wij bespreken graag de wensen van uw en de mogelijkheden van onze organisatie. Velen zijn u voorgegaan en zeer tevreden over de mate waarin wij samen met u sociaal ondernemen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Aangezien de Relim Groep intensief de arbeidscompetenties versterkt van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is er sprake van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij leveren social return voor onze economische opdrachtgevers. Door het uitbesteden van werkzaamheden aan de Relim Groep wordt daadwerkelijk werk gecreëerd voor onze medewerkers en vult u met de factuur van Relim uw social returnverplichting in. De Relim Groep is ook een economische zakenpartner met flexibele, kwaliteit gedreven en professionele dienstverlening en met vakwerkproducten met een sociaal karakter. Wij werken voor bedrijven, overheden, instellingen en particulieren. Wij leiden op voor, met en bij bedrijven.

Diversiteit en kwaliteit

Een arbeidsmatige inzet is onderscheidend voor de Relim Groep, wat resulteert in een diversiteit aan sectoren, producten en diensten voor het lokale bedrijfsleven, met bijzondere aandacht voor het hergebruik van middelen en de circulaire economie. U kunt bij ons terecht voor een veelheid aan arbeidsintensieve werkzaamheden. Onze kwaliteit van werken is gewaarborgd aangezien wij beschikken over een ISO-9001-certificering van Lloyd’s. Een groot deel van onze inzet gebeurt in de vorm van binnenwerk op onze eigen locaties. Hierdoor kunnen onze mensen hun passie voor werk uitvoeren in een vertrouwde setting. We zijn binnen met name actief op gebied van productiewerk en ambachtelijk werk. Productiewerk betreft voornamelijk het inpak-/ompakwerk, rework, tellen en sorteren van allerlei producten door verschillende teams van 10-20 cliënten onder begeleiding van een agogisch werker. Dat doen we vooral op onze werkplaatsen Relim Assemblage, SchoonGMS in Maastricht en Heerlen. Relim Montage in Landgraaf is gespecialiseerd in elektromontage en revisiewerk. Bij Relim Flexiforum in Kerkrade verzorgen wij de assemblage van stickers, welke door Mazon aan ons is uitbesteed. Vele producten die uit andere werelddelen zoals China of Amerika komen, komen voordat ze op de Europese markt terecht komen, eerst door onze handen. Zo assembleren wij al jarenlang de Bioboxen voor Boels. Soms gaan klanten over tot inshoring, waardoor het niet meer nodig is om de assemblage in andere landen uit te voeren, omdat de Relim Groep de diensten in eigen beheer kan uitvoeren. Ook ambachtelijk werk kan goed aan ons worden (uit-)besteedt. Wij zijn sterk in ambachtelijk werk op het gebied van hout-, metaal- en textielbewerking. Menig karakteristiek product of project draagt een Relim-signatuur. Denk hierbij aan de sfeerverlichting in de winkelcentra in Landgraaf, het wegkruis bij Slot Schaesberg, diverse monumenten, de buitenbankjes voor de gemeente Landgraaf en een van onze bekendste producten de letters van Pinkpop en de gemeente Heerlen. Relim Metaal is sterk in het uitvoeren van kleinschalig metaalwerk op maat, zoals laswerk (CO2 en TIG), draai- en freeswerk, boren, afkorten en buigen van metaal. Wij bieden geaccrediteerde opleidingstrajecten Metaalbewerking aan. In veel gevallen hebben wij voor of samen met de klant het ontwerp opgesteld en de werkzaamheden uitgevoerd. Ambachtelijk vakwerk met een sociaal randje…. En wat we gemaakt hebben op een werkplaats, plaatsen we naderhand graag op een externe locatie door de inzet van ons eigen klussenbedrijf d’r Sjalter. Wilt u administratief werk door ons laten verrichten, dan kan dat natuurlijk bij Relim Kantoordiensten. Denk daarbij aan analoog kopieerwerk, printwerk, het maken van buttons. Maar ook digitaal zijn wij aan de slag zoals bij het met een iPad uitvoeren van de controle van de openbare verlichting in enkele gemeenten in Zuid- en Midden-Limburg. Dit laatste doen we samen met onze eigen transportwerkplaats Relim Logistiek.

Verschillende locaties

Maar ook op onze buiten-werkplaatsen, het uitvoeren van werk op de locaties van onze klanten, kom je mensen van de Relim Groep tegen. We voeren diverse facilitaire diensten uit. Relim Groen is gehuisvest op het bedrijventerrein C-Mill, waar wij de volledige groenvoorziening verzorgen. Ook voor groenopdrachten voor uw bedrijf of woning kunt u bij ons terecht. Relim schoonmaak voert schoonmaakwerk uit voor diverse bedrijven en VvE’s. Onze klussendienst d’r Sjalter heeft dagelijks vele vaklui met eigen transport aan de slag ter ondersteuning van bedrijven, particulieren, gemeenten en woningbouwverenigingen op gebied van schilderwerk, metselwerk, timmerwerk en (interne) verhuizingen. Ook ondersteunen wij facilitaire diensten en conciërge-activiteiten. Wij maken daarbij gebruik van professionele materialen en middelen. Bij SchoonGMS zijn dagelijks 7 buitenploegen in de weer met het ruimen van zwerfvuil en eenvoudige groenvoorziening zoals het verwijderen van onkruid in de vele buurten, wijken, plantsoenen, bedrijventerreinen, buitengebieden en parken. Ook verrichten wij sloopwerk en ontruimingen voor gemeenten, woningcorporaties, aannemers, instellingen, bedrijven en particulieren. Tenslotte zijn wij externe actief in de vorm van collegiale inlening op de locatie van de opdrachtgever zelf, waar een workforce-team van Relim, bestaande uit medewerkers en een begeleider, tijdelijk of voor een langere periode onderdeel wordt van het arbeidsproces van de klant. Voor velen is de Relim Groep een zeer gewenst en mogelijk een onmisbaar onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering geworden.

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat ook bij de Relim Groep hoog in het vaandel. Specifiek op circulair gebied beschikken wij over twee prachtige werkplaatsen die dit in de praktijk laten zien, te weten de Relim Computerbank en de Re-Cycle Fietsenservice. Op beide werkplaatsen ontvangen wij graag uw overtollige, overcomplete of afgeschreven computers, laptops en fietsen. Wij zorgen er voor dat ze op een veilige manier een tweede leven krijgen, vaak bij iemand met een smalle beurs. Dit levert dan natuurlijk weer werk op voor onze mensen. Werk waar we zeer trots op zijn!

Uniek karakter

De Relim-locatie in Landgraaf is uniek vanwege de verbinding met het MIJN-verleden van de regio Parkstad, voorheen ook wel de Oostelijke Mijnstreek genoemd. Relim is tegenwoordig gevestigd in de voormalige OVS/TVS van de Staatsmijn Wilhelmina. Vanaf 1995 wordt het gebouw door de Relim Groep wederom ingezet om mensen uit de regio een vak te leren. We doen in feite precies hetzelfde als in de jaren zestig, zeventig en tachtig van de vorige eeuw, alleen was het vak toen met name gericht op het ondergronds en bovengrondse vak van de mijnwerkers. Vele van de kinderen en kleinkinderen van de toenmalige mijnwerkers hebben vanaf 1988 kennis gemaakt met de leer-werktrajecten die sindsdien op deze locatie worden georganiseerd. Velen stroomden uit naar een baan, soms nadat tevens een diploma of certificaat werd behaald. Uniek op deze locatie is het Mijn Lunch Café, waarbij u in een historische setting een maaltijd kunt nuttigen en van waaruit u tevens thuis of op het werk bezorgd kunt krijgen. En als klap op de vuurpijl kunt u tevens verblijven op de MIJN Camperplaats of een bezoek brengen aan de Gedachteniskapel voor de Mijnwerkers, de treinwagons en de Leermijn, allen gelegen op het MIJN-domein van de Wilhelmina. Een rondleiding op afspraak is mogelijk.

Sociale en economische meerwaarde

De Relim Groep is elke dag weer in staat om een sociale en economische meerwaarde te bieden voor het bedrijfsleven, particulieren en overheden. Elke dag zijn er weer nieuwe verhalen te vertellen over de vele samenwerkingen met onze partners. Economische opdrachtgevers kiezen voor de Relim Groep voor ons vakwerk, onze productiecapaciteit, onze creativiteit, onze lokale/regionale betrokkenheid en onze unieke invulling van social return. Wat de Relim Groep vooral kenmerkt is de passie om het elke dag beter te doen. Beter voor mensen. Beter voor bedrijven. Beter voor gemeenten. Beter door werk.

De opsomming van onze werkplaatsen geeft een globaal beeld. Veel van onze producten en diensten betreffen maatwerk, waarbij we inspelen op diverse vragen van onze opdrachtgevers. Graag lichten wij dit nader toe om onze mogelijkheden optimaal in lijn te brengen met specifieke vragen en behoeften. Hebt u een vraag over onze mogelijkheden, neem contact met ons op en wij maken graag een vrijblijvende afspraak. Voor actuele projecten en mogelijkheden, volg Relim Groep op onze website en social media.