Bedrijfsinformatie

Belangrijke informatie over de stichting

Missie

Visie

Organisatie

Beleidsplan

Geschiedenis

Klachtenregeling

VACATURES

Contactgegevens

Certificatie

Missie

Wij faciliteren, begeleiden en stimuleren mensen om hun talenten te herkennen, te ontwikkelen en vanuit eigen kracht in te zetten zodanig dat zij op een zinvolle wijze deelnemen dan wel een bijdrage leveren aan de samenleving

Visie

Alle mensen hebben talenten en kunnen daarmee, mits in de juiste setting en met begeleiding op maat, waarde toevoegen aan zichzelf en de maatschappij.

Organisatie

Relim is een stichting met een platte structuur. Relim kent een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende rol. Ze houdt toezicht op de bedrijfsvoering, het maatschappelijk belang, de wensen van belanghebbenden buiten de organisatie en de dienstverlening en organisatie door Relim. De Raad van Toezicht is daarbij een klankbord en adviseur voor de organisatie.

De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden:

 • J.A.M. Thijs-Rademakers, voorzitter
 • A.G.M. Knoops
 • L.P. de Witte
 • P.A.J. Daemen
 • K.F.A. Velstra
 • C.C.J. Honings
 • A.C.H. Hendriks

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur geeft leiding aan Relim. Omdat Relim een relatief kleine organisatie is, bestaat de Raad van Bestuur uit één persoon: Lidy Evenhuis

Medezeggenschap
Relim hecht veel waarde aan de medezeggenschap van haar medewerkers en haar personeel. Relim vindt het daarnaast belangrijk om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de medewerker. De medewerker staat namelijk altijd centraal. Daarnaast is het wettelijk verplicht om medewerkers de bevoegdheid te geven om mee te beslissen over allerlei zaken. Daarom heeft Relim een cliëntenraad voor alle medewerkers.

Beloningsbeleid
In het kader van beloningsbeleid volgt Relim de CAO GGZ. De Raad van Toezicht ontvangt een onkostenvergoeding voor de gemaakte onkosten.

Financiele verantwoording
De financiële verantwoordingsdocumenten (Jaarrekening) worden na goedkeuring gepubliceerd op de site van Jaarverslagen voor de Zorg

Beleidsplan

Het werk dat de instelling doet

Stichting Relim is sinds 1988 een geaccrediteerd mens- en resultaatgericht leerwerkbedrijf met verschillende leerwerkplaatsen in Zuid-Limburg. Stichting Relim werkt vanuit verschillende locaties, te weten in: Landgraaf, Heerlen, Kerkrade, Sittard, Beek en Maastricht. Sinds maart 2018 is stichting Schoon GMS, een onderdeel van de Relim Groep. Relim is gespecialiseerd in het begeleiden en ontwikkelen van mensen met een langdurige psychische of psychiatrische arbeidsbeperking en een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Meer en meer blijkt onze aanpak zich ook effectief te werken over het gehele werkgebied van zorg tot arbeid. Wij geloven in een inclusieve arbeidsmarkt, waarbij alle mensen participeren. Ook de begeleiding en ondersteuning van dak- en thuislozen is een onderdeel van Stichting Relim. Ons doel is succesmomenten te genereren, zelfredzaamheid te vergroten en competenties te versterken om uiteindelijk verbeteringen in de persoonlijke situatie te bereiken en een concreet perspectief op arbeid te bieden. In totaal werken er circa 70 personeelsleden en diverse stagiaires bij Relim, die dagelijks vanuit hun passie circa 500 medewerkers begeleiden. Relim levert zinvol werk voor medewerkers / kandidaten, overheden, zorgorganisaties en bedrijven.

Gelden werven
Om de continuïteit van Stichting Relim te waarborgen is het noodzakelijk om gelden te werven.
De werving van deze gelden bestaat voornamelijk uit subsidies van de gemeentes waar Stichting Relim actief is.

Medewerkers van Relim doen zinvol werk, ze leveren diensten maar ook maatwerkproducten. Opdrachtgevers kunnen Relim benaderen voor bijvoorbeeld: maatwerk van hout- en metaalproducten, schoonmaakdiensten, groenvoorziening en ompakwerkzaamheden.

De nadruk ligt op de sociale kant van de organisatie, Relim is geen productiebedrijf, het is een stichting waar de mens centraal staat. De diensten die de medewerkers leveren en de producten die ze maken dragen bij aan hun ontwikkeling en dat is wat telt.

Beheer van het vermogen
De Raad van Bestuur heeft als taak om het vermogen van de Stichting op een zo goed mogelijke wijze te beheren, ten gunste van de activiteiten van de Stichting.
De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Raad van Bestuur deze taak adequaat uitvoert.

Besteding van het vermogen
Voor een beschrijving hoe het vermogen van de Stichting is opgebouwd, en hoe de ontvangen gelden worden besteed, verwijzen wij naar de website van Jaarverslagen van de Zorg, waar de meest recente jaarrekening van de Stichting in te zien is.
Alle ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de Stichting.

Geschiedenis

1988 – 2000: Dagbesteding & Arbeid
Stichting Aangepaste Werkvormen Oostelijk Zuid-Limburg Der Sjtiel startte in 1988 met een kleine werkplaats waar assemblagewerkzaamheden werden uitgevoerd. In de loop der jaren kwamen er nog zeven werkplaatsen bij. In deze fase richtte Der Sjtiel zich vooral op het ontwikkelen/versterken van algemene arbeidsvaardigheden.

2000 – 2005: Arbeidsrehabilitatie & Resocialisatie 
Vanaf 2000 kwam de nadruk meer te liggen op arbeidsrehabilitatie: de ontwikkeling van werknemerscompetenties met behulp van een eigen methodiek. De Relim-methodiek. Daarnaast deed de resocialisatiemethodiek zijn intrede. Deze is gericht op (ex) dak- en thuislozen met een verslavingsprobleem. In Heerlen werden de werkplaatsen Loon naar Werken en Via Via opgericht. Ook verwierven wij in 2001 de aanwijzing om de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit te voeren voor mensen met een ernstige psychische beperking. Naast de hoofdlocatie in Landgraaf werden nevenvestigingen geopend in Heerlen, Maastricht en Brunssum.

2005 – 2013: Vakopleidingen & Expertisecentrum
Het volgen van beroepsopleidingen werd steeds belangrijker in onze dienstverlening. Sinds 2009 hebben tien verschillende branches al onze leerwerkplaatsen erkend als leerwerkbedrijf. Jaarlijks volgen inmiddels meer dan honderd medewerkers een (vak)opleiding. Ook bieden wij onze opleidingen aan derden aan. Om onze methodieken in brede zin te onderhouden en te verbeteren, hebben wij een expertisecentrum opgericht. Wij bieden onze kennis en ervaring nu ook aan andere organisaties voor maatschappelijke opvangGGZ, WSW en gemeenten. Vanwege de uitbreiding van diensten en doelgroepen werd Der Sjtiel Relim met de toevoeging ‘Centra voor Arbeidsrehabilitatie, Vakopleidingen & Expertise’.

2013 – heden: Beter door werk
Omdat steeds meer mensen en organisaties ervaren dat onze methodiek goed is voor mensen met een meervoudige problematiek én hun omgeving hebben we onze slogan aangepast naar: Beter door werk.

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over de Relim Groep? Vul dan onderstaande klachtenformulier in dan zal uw klacht in behandeling genomen worden.

Klachtenformulier

Wij zullen uw persoonlijke gegevens volgens de AVG-richtlijnen behandelen.

 

Vacatures

Op dit moment hebben we de volgende openstaande vacatures:

Wij hebben diverse plekken voor stagiaires:

 • Bedrijfsbureau (ICT, Kwaliteit, Facilitair),
 • Trajectbegeleiding
 • Stagiaire Marketing & Communicatie
 • Stagiaire Human Resources (HBO)

Interesse?

Mail je CV en motivatiebrief naar :  j.bude@relim.nl

Contact

Hoofdlocatie

Antoine Janssen (bedrijfsleider)
e: a.janssen@relim.nl

Casinolaan 6
6372 XG Landgraaf
Postbus 31156, 6370 AD Landgraaf
t: 045-5421199
e: info@relim.nl

—————————————————-

Locatie Heerlen Schoon GMS 

Esther Wels 
e:e.wels@schoongms.nl

Manola Vandgard 
e:e.m.vandegard@schoongms.nl

Diepenbrockstraat 15
6411 TJ Heerlen
e: info@schoongms.nl

Locatie Maastricht

Monique de Lepper 
e:m.delepper@relim.nl

Withuisveld 11
6226 NV Maastricht
t: 045-5421199
e: info@relim.nl

—————————————————-

 

D’r Sjalter

Antoine Janssen (bedrijfsleider)
e: a.janssen@relim.nl

Casinolaan 6
6372 XG Landgraaf
Postbus 31156, 6370 AD Landgraaf
t: 045-5421199
e: info@relim.nl

Privacystatement

Ons privacystatement is te downloaden via de volgende link :         Privacystatement

Certificatie

Alle werkplaatsen

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen niveau 4

Sociaal Werker niveau 4 (alleen Heerlen en Maastricht/niet alle werkprocessen))

Begeleider specifieke doelgroepen niveau 3

Helpende Zorg en Welzijn niveau 2

Assistent dienstverlening & zorg niveau 1

VMBO – BORIS/leerwerktraject

 

Werkplaats Groen

Assistent plant, dier of (groene) leefomgeving  (1)

Medewerker hovenier  (2)

Vakbekwaam hovenier  (3)

Opzichter/uitvoerder groene ruimte ( 4)

 

Werkplaats Hout

Assistent bouwen, wonen en onderhoud niveau 1

Meubelmaker / (scheeps) interieurbouwer niveau 2

Machinaal houtbewerker niveau 2

Allround meubelmaker / (scheeps)interieurbouw niveau 3

 

Werkplaats kantoordiensten/computerbank

Medewerker (financiële) administratie niveau 2

Medewerker secretariaat en receptie niveau 2

Medewerker ICT support niveau 2

 

Werkplaats schoonmaak

Medewerker facilitaire dienstverlening niveau 2

Schoonmaker in verschillende omgevingen niveau 2

Specialist vloeronderhoud niveau 3

 

Werkplaats Mode en Textiel

Basismedewerker fashion niveau 2

 

Werkplaats assemblage/montage

Assistent procestechniek niveau 1

 

Werkplaats kantine

Assistent horeca, voeding en voedingsindustrie niveau 1

 

Werkplaats logistiek

Logistiek Medewerker niveau 2

 

D’r Sjalter

Assistent bouwen, wonen en onderhoud niveau 1

Assistent plant, dier of (groene) leefomgeving niveau 1

Medewerker hovenier niveau 2

Schilder niveau 2

Gezel schilder niveau 3

Relim werkt samen met de volgende onderwijsinstellingen:

 • ROC’s
  • Arcus College
  • Leeuwenborgh Opleidingen
  • Gilde Opleidingen
  • Ter AA College
 • AOC’s
  • Citaverde College
  • Helicon Opleidingen
 • Hogeschool Zuyd